Η δύναμη του συνδέσμου πηγάζει από την δύναμη των μελών

Παροχές Μελών του Σ.Δ.Α.Ε.

Στον Σ.Δ.Α.Ε καθημερινά προσπαθούμε να εξασφαλίζουμε ειδικές παροχές και προνόμια για τα μέλη μας που διευκολύνουν την εργασία τους.

Ο Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Ν. Θεσσαλονίκης εξασφάλισε αποκλειστικά για τα μέλη του μία ειδική προνομιακή τιμή για το πρόγραμμα Επαγγελματικής Νομικής Προστασίας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών απο την ARAG SE.

Η παροχή αυτή εντάσσεται στη γενικότερη φιλοσοφία του Συνδέσμου που είναι η ανταποδοτικότητα προς τα μέλη του.

Το ασφαλιστικό ποσό που καλύπτεται είναι 26.000 € για κάθε ασφαλιστική περίπτωση.

Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται για:

α) Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων και αφορούν την ασφαλισμένη επαγγελματική δραστηριότητα.

β) Για την παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου με τις διοικητικές αρχές που εποπτεύουν την δραστηριότητά του.

γ) Για την απόκρουση απαιτήσεων και την προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει την επαγγελματική αστική ευθύνη του ασφαλισμένου σε περίπτωση αγωγής τρίτων εναντίον του.

δ) Για την παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου στις διαφορές του με την ασφαλιστική εταιρία που ασφαλίζει την επαγγελματική του αστική ευθύνη.

ε) Για τις μισθωτικές διαφορές του ασφαλισμένου με τον ιδιοκτήτη της επαγγελματικής του στέγης, όπως αυτή που προσδιορίζεται στο ασφαλιστήριο. Επί μισθωτικών διαφορών η ασφάλιση ενεργοποιείται για πρώτη φορά για γεγονότα που θα γεννηθούν μετά τρίμηνο από την έναρξή της.

στ) Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης, για ζημιές που θα προκληθούν στην έδρα της ασφαλισμένης επιχείρησης.

ζ) Για τις υπαλληλικές διαφορές του ασφαλισμένου με το προσωπικό που απασχολεί, με εξαρτημένη σχέση εργασίας, περιλαμβανομένων και των διαφορών με τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σ’ όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις η ARAG θα πληρώσει:

✓ τις αμοιβές του δικηγόρου,

✓ τα δικαστικά έξοδα,

✓ τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών,

✓ τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων,

✓ τις αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων,

✓ την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

Οροι ασφάλισης και λοιπές πληροφορίες μπορείτε να λάβετε απο τον υπεύθυνο του Σ.Δ.Α.Ε

Για να επωφεληθείτε της ειδικής προνομιακής τιμής ειδικά για τα μέλη του Σ.Δ.Α.Ε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κ. Ισαάκ Δουμάνη (Α Αντιπρόεδρο Σ.Δ.Α.Ε)  τηλ επικοινωνίας 697 272 7530 

Σημαντική σημείωση

Η ανωτέρω παροχή ισχύει μόνο για τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συνδέσμου. Η παροχή μπορεί να δοθεί και με ταυτόχρονη εγγραφή και εξόφληση νέας συνδρομής.

Παροχές μελών Σ.Δ.Α.Ε.

01

Συνεργασία με Ευρώπη Ασφαλιστική

Σε συνεργασία με την Ευρώπη Ασφαλιστική ο Σ.Δ.Α.Ε εξασφάλισε μία προνομιακή τιμή για την ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Διαμεσολαβητών μόνο για τα μέλη του.

Η ειδική προνομιακή τιμή ισχύει μόνο για τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του συνδέσμου.

Κατεβάστε την αίτηση ασφάλισης εδώ

02

Συνεργασία με την ARAG SE

Σε συνεργασία με την ARAG SE εξασφαλίσαμε μία ειδική προνομιακή τιμή για την επαγγελματική ευθύνη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών – μέλη του συνδέσμου μας.

Το πακέτο κάλυψης Νομικής ευθύνης Διαμεσολαβητή περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

03

SDAE WEBINARS

Μέσα από το sdae webinars θα μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις διαδικτυακές εκδηλώσεις του συνδέσμου όπως για παράδειγμα webinars, on line παρουσιάσεις, συμμετοχή εξ αποστάσεως σε γενικές συνελεύσεις, ψηφιακά panel συζήτησης κλπ. Ολες οι παροχές αφορούν τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη μας.