Σχετικά με τον Σ.Δ.Α.Ε.

Βήμα βήμα στη βελτίωση της θέσης τους ασφαλιστικού διαμεσολαβητη

Σχετικά με εμάς

Η επαναλειτουργία του Συνδέσμου Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών είναι πια γεγονός. Έπειτα από συνεχείς διεργασίες που διεξάγονταν τον τελευταίο χρόνο μεταξύ ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, η Θεσσαλονίκη απέκτησε εκ νέου κλαδικό συνδικαλιστικό φορέα εκπροσώπησης.

Ομάδα ασφαλιστικών διαμεσολαβητών με ίδιες ανησυχίες, όραμα και το κοινό χρέος να υπερασπιστούν τα δίκαια κεκτημένα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ανέλαβαν την πρωτοβουλία να επαναδραστηριοποιήσουν τον Σ.Δ.Α.Ε, ο οποίος τα τελευταία χρόνια βρισκόταν σε αδράνεια.

Η επαναλειτουργία του Συνδέσμου κρινόταν πιο αναγκαία από ποτέ εξαιτίας, των προκλήσεων και των αναγκών που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές στο σύγχρονο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, στο οποίο αναπτύσσεται η Ιδιωτική Ασφάλιση.

Η στήριξη του Σ.Δ.Α.Ε απο τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές του Ν.Θεσσαλονίκης είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου οι επαγγελματίες να έχουν την δυνατή φωνή που τους αξίζει.

Διοικητικό Συμβούλιο

Βασιλειάδης Αριστείδης

Πρόεδρος

Δουμάνης Ισαάκ

Α Αντιπρόεδρος

Χρήστου Γιάννης

Β Αντιπρόεδρος

Αθανασιάδης Σταύρος

Γ. Γραμματέας

Πανίδης Βασίλης

Ταμίας

Σωτηριάδης Γρηγόρης

Μέλος

Τσιόρπακας Δημήτρης

Μέλος

Η δυνατή φωνή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

Η δύναμη του συνδέσμου πηγάζει από την δύναμη των μελών