Σχόλια και προτάσεις που αφορούν την επιστρεπτέα προκαταβολή 4 και 5 για τους διαμεσολαβούντες στην ασφάλιση

Σχόλια και προτάσεις που αφορούν την επιστρεπτέα προκαταβολή 4 και 5 για τους διαμεσολαβούντες στην ασφάλιση

Α. Όσον αφορά την καταχώρηση των ακαθαρίστων εσόδων περιόδου Ιανουάριος – Οκτώβριος 2020 για όσους δεν εντάσσονται ή απαλλάσσονται του ΦΠΑ

Οι διαμεσολαβούντες όπως γνωρίζουμε καταχωρούν στα βιβλία τους τα έσοδα τους με βάση την εκκαθάριση προμηθειών στις 31/12 εκάστου έτους. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι καταχωρούμαι εξωλογιστικά στοιχεία ( δεν ξέρω πόσο δόκιμο είναι αυτό) αυτά δεν θα μπορούν να τροποποιηθούν και άρα να συμφωνηθούν με τις εκκαθαρίσεις .

ΠΡΟΤΑΣΗ

Να υπάρξει η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων μετά την έκδοση των εκκαθαρίσεων προμηθειών από τις ασφαλιστικές εταιρείες ήτοι στον μήνα Μάρτιο .

Β. Με τους διαμεσολαβούντες που λόγο δευτερεύοντος ΚΑΔ εντάσσονται στο ΦΠΑ , όταν αυτό είναι μηδενικό ,τι γίνετε; Βγαίνουν εκτός επιστρεπτέας προκαταβολής για ακόμα μία φορά ;

ΠΡΟΤΑΣΗ

Όσον αφορά τους επαγγελματίες που εντάσσονται στο καθεστώς ΦΠΑ λόγω δευτερεύοντος ΚΑΔ να υπάρξει η δυνατότητα της διπλής καταχώρησης των ακαθαρίστων εσόδων και για αυτά που εντάσσονται στο ΦΠΑ αλλά και αυτών που δεν εντάσσονται ή απαλλάσσονται του ΦΠΑ.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email