Σ.Δ.Α.Ε. Webinars

Η υπηρεσία Σ.Δ.Α.Ε Webinars προσφέρεται αποκλειστικά στα μέλη του Σ.Δ.Α.Ε και περιλαμβάνει on line σεμινάρια, εκπαιδεύσεις αλλά και ενημερώσεις για τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα άμεσο και αμφίδρομο βήμα επικοινωνίας μεταξύ του Δ.Σ του Σ.Δ.Α.Ε και των μελών του.